Statystyki

Satystyki

 

Tabela 1. Liczba urodzeń w Polsce w poszczególnych latach w stosunku do liczby maturzystów, którzy przystąpili do matury w danym roku akademickim.

 

Rok             Liczba urodzeń              Rok akademicki              Liczba maturzystów

1990          547 700                         2009/2010                     396 719

1991          547 700                         2010/2011                     351 852

1992          515 200                         2011/2012                     343 824

1993          494 300                         2012/2013                     330 018

1994          481 300                         2013/2014                     314 485

1995          433 100                         2014/2015                     293 974

1996          428 200                         2015/2016                     275 568

1997          412 700                         2016/2017                     258 372

1998         395 600                          2017/2018                     258 030

1999         382 000                          2018/2019                     248 762

2000         378 300                          2019/2020                     248 054

2001         368 200                          2020/2021

2002         353 800                          2021/2022

2003         351 100                          2022/2023

2004         356 100                          2023/2024

2005         365 400                          2024/2025

 

Żródło: "Rocznik demograficzny 2019" Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

 

 

Tabela 2. Liczba maturzystów w województwie zachodniopomorskim przystępujących pierwszy raz do matury w latach 2015-2019

 

                                                                          2015           2016          2017          2018         2019

Liczba osób zgłoszonych do egzaminu             12588         11678        11201        10766      10342

Liczba zdających                                               10690         9879          9778          9442        9278

Liczba osób, kóre zdały egzamin                        8502          8131          7934          7903        7837

Liczba osób, które nie zdały egzaminu               2188          1748          1844          1539        1441

 

Procentowy spadek liczby osób, które zdały maturę w latach 2015-2019 - 7,82%

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

 

 

Tabela 3. Liczba maturzystów szczecińskich szkół średnich przystępujących pierwszy raz do matury

 

Rok zdawania matury     Maturzyści

2016                              3745*/ 3165**/ 2628

2017                              3743/  3316/    2609

2018                              3589/  3243/    2656

2019                              3548/  3216/    2667

 

* - liczba osób, które zostały zgłoszone do matury w danym roku - dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

** - liczba osób, które rzeczywiście podeszły do matury - dane UM Szczecin

*** - liczba osób, które zdały maturę - dane UM Szczecin