Promocja zagraniczna

Zagraniczna promocja oferty edukacyjnej uczelni w latach 2015-2019 prowadzona przez Biuro Promocji

Dnia 29 kwietnia 2013 roku została uchwalona przez Senat naszej uczelni uchwała nr 17 dotycząca „Strategii internacjonalizacji kształcenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na lata 2013 – 2020”. Jest to dokument, który obowiązuje do dnia dzisiejszego. Za wykonanie części „Zadania szczegółowego II (zwiększenie liczby studentów zagranicznych podejmujących kształcenie na ZUT)" jest odpowiedzialne Biuro Promocji. Wskaźnikiem/rezultatem pracy biura jest m.in. liczba kandydatów pozyskanych dzięki promocji oraz liczba prezentacji targowych.

W 2013 roku oferta kierunków prowadzonych całkowicie w językach obcych była w naszej uczelni skromna. Stąd też podjęliśmy decyzję o ukierunkowaniu naszych działań na kraje byłego ZSRR, gdzie dla wielu młodych osób przyswojenie języka polskiego nie jest dużym problemem. Ponadto wg danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie w 2015 roku na ponad 46 tys. studentów cudzoziemców, połowa pochodziła z Ukrainy (w 2019 roku było to odpowiednio pond 78 tys. z czego prawie 40 tys. osób było z Ukrainy). W związku z powyższym podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu naszych działań od Ukrainy. Niestety niestabilność sytuacji polityczno-gospodarczej na Wschodzie (rewolucja na Ukrainie, aneksja Krymu, wojna w Donbasie) spowodowała, że z promocją oferty edukacyjnej uczelni ruszyliśmy w 2015 roku.

Działania promocyjne ukierunkowane na pozyskanie studentów cudzoziemców podzieliliśmy na trzy główne rodzaje: targi edukacyjne i spotkania z maturzystami, działania reklamowo-promocyjne i wizyty studyjne, współpraca z agentami rekrutacyjnymi.

I. Targi edukacyjne i spotkania z maturzystami

W listopadzie 2015 roku nasza uczelnia zaprezentowała się na stoisku „Study in Poland” podczas targów w Kijowie. Wtedy to po raz pierwszy przygotowaliśmy materiały promocyjne w języku ukraińskim.

Dużą aktywność i kolejne działania przyniósł rok 2016. W lutym pracownicy naukowi naszej uczelni udali się na targi edukacyjne do Mińska. Natomiast w kwietniu gościliśmy na Ukrainie, aż trzy razy; byliśmy na targach we Lwowie, Kijowie i Tarnopolu. Rok później pierwszy raz w historii uczelni zaprezentowaliśmy się z własnym stoiskiem na kwietniowych targach w Kijowie. Podczas naszego pobytu odwiedziliśmy też z prezentacjami o uczelni kilka ukraińskich szkół w miejscowościach: Bojarka, Borispol, Bucza, Umań i Żytomierz. Po koniec 2017 roku, na przełomie listopada i grudnia spotkaliśmy się z maturzystami w Mirgorodzie, Odessie i Owidiopolu.

W 2018 roku ponownie wystawiliśmy się z własnym stoiskiem na kijowskich targach edukacyjnych. W 2019 roku byliśmy trzykrotnie na Ukrainie. W lutym uczestniczyliśmy w zorganizowanych spotkaniach z maturzystami w Charkowie, Kijowie i Zaporożu. W kwietniu tradycyjnie braliśmy udział w targach edukacyjnych. W listopadzie jako marka „Study in Szczecin” zaprezentowaliśmy się na stoisku w Charkowie, Dnipro i Kijowie.

II. Działania reklamowo-promocyjne i wizyty studyjne

W latach 2015-2019 Biuro Promocji przygotowało i opublikowało kilkanaście ulotek w języku ukraińskim i rosyjskim adresowanych do przyszłych studentów. W 2019 roku, w związku z pojawieniem się w ofercie uczelni kierunków w języku angielskim biuro przygotowało także folder z ofertą edukacyjną, zawierający także podstawowe informacje o uczelni i mieście Szczecinie.

Działaniami wspierającymi promocję oferty naszej uczelni były także akcje promocyjne przeprowadzane bezpośrednio na Ukrainie. W latach 2016-2018 reklamowaliśmy się w publikacjach prasowych wydawanych w Łucku i obwodzie wołyńskim. Natomiast w roku 2018 przeprowadziliśmy kampanię promocyjną w Internecie – linki sponsorowane na głównych portalach ukraińskich. W tym samym okresie reklama ZUT była obecna na bilbordach w następujących miastach na Ukrainie: Czerniowce, Iwano-Frankowsk (Stanisławów), Krzywy Róg, Łuck, Odessa, Równe.

W 2017 roku na kanale Youtube „Wszystko o Polsce” ukazał się kilkuminutowy film adresowany do maturzystów z krajów byłego ZSRR. Film pokazywał możliwości studiowania na ZUT, a także prezentował miasto Szczecin.

W grudniu 2016 i 2018 nasza uczelnia gościła kilkudziesięciu maturzystów z Ukrainy, którzy przyjechali wraz z rodzicami do Szczecina na krótką wizytę studyjną. Program obu wizyt odbywał się według podobnych schematów: ogólna prezentacja uczelni, zajęcia pokazowe na wydziałach a na koniec zwiedzanie miasta Szczecina.

III. Współpraca z agentami rekrutacyjnymi

W wyniku prowadzonych przez Biuro Promocji działań promocyjnych w celu pozyskania studentów cudzoziemców na pełen cykl studiów, w latach 2015-2019 podpisaliśmy osiem umów agencyjnych. Funkcją agenta rekrutacyjnego jest pełnienie nieformalnego przedstawicielstwa uczelni w danym kraju. Na podstawie podpisanej umowy, oraz materiałów promocyjno - informacyjnych dana agencja zachęca maturzystów do podjęcia studiów na konkretnej uczelni. W związku z różnymi regulacjami prawnymi, procedurami wizowymi, a także terminami matur i rekrutacji, agencje zwykle rekrutują potencjalnych studentów przez cały rok kalendarzowy. W początkach naszej działalności szukaliśmy agentów operujących na rynkach krajów byłego ZSRR. Jednakże w momencie wprowadzenia do oferty uczelni kierunków prowadzonych w języku angielskim, podpisaliśmy umowy z agentami działającymi na rynkach azjatyckich i afrykańskich.

Jednym z kanałów pozyskiwania do współpracy agentów rekrutacyjnych był udział przedstawicieli uczelni w giełdzie kooperacyjnej w Warszawie w roku 2016, 2019 i 2022. Podczas tych wydarzeń do stolicy przyjechało każdorazowo ok. 100 agentów z całego świata. W tym czasie przeprowadzono rozmowy w formacie „business-to-business” z osobami z: Europy Wschodniej (Ukraina, Białoruś, Rosja, Gruzja), Azji Centralnej (Kazachstan, Azerbejdżan, Armenia, Uzbekistan, Kirgistan), Bliskiego Wschodu (ZEA, Arabia Saudyjska, Jordania, Turcja), Azji (Indie, Nepal, Bangladesz, Sri Lanka, Tajlandia, Wietnam, Korea).

Podsumowując, działania Biura Promocji dotyczą (zgodnie z zapisami wspomnianej na początku uchwały Senatu) zagadnień stricte promocyjnych ukierunkowanych na pozyskanie studenta cudzoziemca, chętnego do odbycia studiów w pełnym cyklu kształcenia na ZUT. Każdego roku biuro stara się wdrażać nowe narzędzia promocyjne oraz pozyskiwać do współpracy nowych agentów rekrutacyjnych. Jednym z kanonów działań biura jest także uczestnictwo w targach edukacyjnych i realizacja spotkań z maturzystami w krajach ich pochodzenia.

 

Zestawienie 1: wydarzenia promocyjne, w których w latach 2015-2019 wzięli udział pracownicy ZUT

 

12-15.11.2015r. Kijów targi edukacyjne:  Biuro Promocji i Dział Mobilności Międzynarodowej*

10-14.02.2016r. Mińsk targi edukacyjne:  Wydział Ekonomiczny i Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

01-02.04.2016r. Lwów targi edukacyjne: Dział Mobilności Międzynarodowej*

14-16.04.2016r. Kijów targi edukacyjne: Biuro Promocji i Dział Mobilności Międzynarodowej

22-23.04.2016r. Tarnopol targi edukacyjne: Biuro Promocji

16-17.09.2016r. Warszawa giełda kooperacyjna: Biuro Promocji i Dział Mobilności Międzynarodowej

01-09.04.2017r. Bojarka, Borispol, Bucza, Kijów, Umań, Żytomierz spotkania z maturzystami w szkołach, targi edukacyjne: Biuro Promocji i Dział Mobilności Międzynarodowej

26.11.-03.12.2017r. Mirgorod, Odessa, Owidiopol spotkania z maturzystami w szkołach: Biuro Promocji

16-20.04.2018r. Kijów targi edukacyjne: Biuro Promocji

12-17.02.2019r. Charków, Kijów, Zaporoże spotkania z maturzystami w szkołach: Biuro Promocji

10-15.04.2019r. Kijów, Odessa targi edukacyjne: Biuro Promocji

27-29.11.2019r. Warszawa giełda kooperacyjna: Biuro Promocji i Dział Mobilności Międzynarodowej

14-20.11.2019r. Charków, Dnipro, Kijów targi edukacyjne: Biuro Promocji

*do dnia 28.02.2018r. Dział Kształcenia, Sekcja Współpracy z Zagranicą.

 

Zestawienie 2: liczba zrekrutowanych studentów cudzoziemców na pełen cykl studiów (rekrutacja na semestr zimowy) w poszczególnych latach.

Rok akademicki 2017/2018

liczba studentów pozyskanych przez agentów 49  

liczba pozyskanych studentów ogółem 86

 

Rok akademicki 2018/2019

liczba studentów pozyskanych przez agentów 54  

liczba pozyskanych studentów ogółem 73

 

Rok akademicki 2019/2020

liczba studentów pozyskanych przez agentów 42

liczba pozyskanych studentów ogółem 83

 

Rok akademicki 2020/2021

liczba studentów pozyskanych przez agentów 35

liczba pozyskanych studentów ogółem 59

 

Rok akademicki 2021/2022

liczba studentów pozyskanych przez agentów 15

liczba pozyskanych studentów ogółem 47

 

Rok akademicki 2022/2023

liczba studentów pozyskanych przez agentów 50

liczba pozyskanych studentów ogółem 163