Działalność

Wybrane akcje prowadzone przez Biuro Promocji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Targi edukacyjne

Od początku 2018 roku zaprezentowaliśmy naszą ofertę edukacyjną w pięciu województwach, i w czterech miastach zagranicznych podczas 24 imprez wystawienniczych organizowanych dla maturzystów. Targi edukacyjne odbyły się w: Choszcznie - 15.02., Białogardzie - 16.02., Słupsku - 21..02., Koszalinie  -22.02.., Świdwinie - 28.02., Chojnicach - 01.03., Sulechowie - 02.03., Zielonej Górze - 06-07.03., Gorzowie Wlkp. 13-14.03., Międzyrzeczu - 25.03., Bytowie 06.04., Stargardzie - 10..04., Szczecinie - 11.04., Skwierzynie 12.04., Łobzie - 13.04., Kamieniu Pomorskim -24.04., Drawsku Pomorskim 25.04., Toruniu - 06-07.09., Poznaniu - 10-11.10., Szczecinie - 18-19.09. Ponadto pracownicy BP uczestniczyli w targach w Kijowie -18-20.04., Frankfurcie nad Odrą - 29-30.05., Berlinie - 13-14.06., Prenzlau - 18.10.

Oferta zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej na ZUT w Szczecinie

Od roku akademickiego  2013/2014 Biuro Promocji wraz z wydziałami  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  przygotowało dla młodzieży ponadgimnazjalnej specjalny, bezpłatny PROGRAM ROZWOJOWY, oparty na prezentacjach, zajęciach  laboratoryjnych i wykładach, prowadzonych na terenie naszej uczelni. Dzięki zajęciom  młodzież  będzie miała okazję zapoznać się z wieloma dziedzinami nauki  z różnorodnych obszarów tematycznych z zakresu ekonomii, chemii, fizyki, nauk przyrodniczych, informatycznych, automatyki i robotyki, budowy i eksploatacji maszyn, technologii żywności i żywienia człowieka, rybactwa,  biologii i biotechnologii. Mają one na celu rozbudzenie zainteresowań młodzieży, pogłębienie ich wiedzy oraz praktyczną prezentację zagadnień przy wykorzystaniu potencjału laboratoryjnego ZUT. Liczymy, że młodzież mając możliwość bliższego zapoznania się z uczelnią, podejmie decyzję aby rozpocząć na niej przyszłe studia.

W przygotowanej przez nas ofercie znajdują się ciekawe tematy zajęć, które będą prowadzone  będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych ZUT  w przystępnym, przemawiającym do wyobraźni uczniów języku, który pozwoli lepiej przyswoić poruszane podczas zajęć zagadnienia. Oferta promowana jest na ogólnodostępnym Portalu Edukacyjnym oraz na bezpośrednich spotkaniach z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych na terenie Szczecina. Gościliśmy już w kilkudziesięciu liceach i technikach, gdzie oferta zajęć dla młodzieży została bardzo dobrze przyjęta, czego dowodem są już pierwsze zapisy klas.

Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny - DUTEK

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, podjął w 2009 roku  inicjatywę utworzenia przy naszej Uczelni, programu wspomagającego edukację dzieci szkół podstawowych  - Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego. W roku 2010 DUTEK otrzymał status Ministerstwa Edukacji Narodowej:  „Miejsca Odkrywania Talentów”. Za organizację DUTKA odpowiada Biuro Promocji ZUT, za ofertę edukacyjną -  powołana do tego celu Rada Naukowa. Od roku 2014 wprowadziliśmy zajęcia dla gimnazjalistów. W projekcie do 2017 roku wzięło udział prawie 2000 uczniów.

 Podstawowymi założeniami DUTKA są:

  • nauczanie przez zabawę  edutainment
  • zajęcia prowadzone przez kadrę akademicką, w pracowniach i laboratoriach ZUT
  • zajęcia w formie interaktywnej, kończą się wpisem do indeksu

a cele, które chcemy osiągnąć to:

  • wzbudzenia zainteresowania nauką i pogłębianiem wiedzy
  • rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia
  • przekazanie informacji o praktycznym zastosowaniu nauki
  • uświadomienie rodziców w kwestii kształtowania postaw dzieci oraz sposobu zachęcenia do nauki
  • promocja nauk technologicznych