Aktualności

Kalendarze na 2023 rok 06.06.2022 14:33

Biuro Promocji informuje o możliwości zamówienia kalendarzy na rok 2023.

W załączniku znajduje się formularz, który należy wypełnić do dnia 20 czerwca 2022 roku. (format:  doc, rozmiar:  303 KB)

Następnie, podpisany przez dysponenta środków i potwierdzony przez księgowość formularz, proszę dostarczyć do Biura Promocji. Kwoty podane w formularzu są orientacyjne, wynikające z badania rynku. Z ostateczną kwotą za kalendarze będą mogli się Państwo zapoznać zaraz po wynikach postępowania przetargowego.

W bieżącym roku, zgodnie z decyzją JM Rektora, można dokonać zamówienia tylko dwóch rodzajów kalendarzy: trójdzielnego oraz formatu B5. Decyzja ta jest spowodowana ogólnym ograniczeniem kosztów funkcjonowania uczelni oraz znacznym wzrostem kosztów produkcji kalendarzy. 

Niedostarczenie formularza do Biura Promocji jest jednoznaczną rezygnacją z zamówienia na kalendarze na rok 2023.