Aktualności

Europejska Noc Naukowców - po raz kolejny na ZUT 22.04.2020 12:41

Biuro Promocji ZUT w Szczecinie wraz z wydziałami i jednostkami ogólnouczelnianymi, po raz siódmy zorganizowało w Szczecinie naukową imprezę plenerową - Europejską Noc Naukowców.

European Researchers’ Night jest projektem realizowanym ze środków europejskich w ramach programu ramowego HORYZONT 2020. Jest to impreza cykliczna organizowana nieprzerwanie od 2006 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie nauki, ośrodków naukowych, a przede wszystkim zawodu naukowca.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, jako jeden z trzech podmiotów w Polsce otrzymał dofinansowanie na realizację Nocy Naukowców przez dwa lata z rzędu (2018 i 2019). Pozytywną ocenę wniosków otrzymały również Politechnika Poznańska i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie.

We Create Science & History – to główne hasło wydarzenia Nocy Naukowców w Szczecinie, które każdorazowo odbywa się w ostatni weekend września. W tym roku wydarzenie miało miejsce 27 i 28 września.

Elementem charakterystycznym każdej Nocy Naukowców jest jej bogaty program, który skierowany jest do szerokiego grona odbiorców w różnym wieku. Zakres tematyczny dotyczy wszystkich dziedzin nauki, które reprezentują wydziały ZUT-u, oraz Centra Nauki z całej Polski. W tegorocznej edycji Nocy Naukowców wzięli udział m.in. Centrum Nauki Kopernik z Warszawy, Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” z Torunia, Centrum Nauki „Leonardo da Vinci” z Kielc, oraz powstające w Szczecinie – „Morskie Centrum Nauki” oraz „Fabryka Wody” – która przybliżyła mieszkańcom Szczecina jakie atrakcje edukacyjne będą obecne w nowo powstającym obiekcie. Mieliśmy okazję gościć również Aleksandrę i Piotra Stanisławskich, bardzo aktywnych i znanych blogerów z Crazy Nauka. W gronie zaproszonych gości i popularyzatorów nauki znaleźli się również eksperci ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, reprezentujący uczelnie z całej Polski.

Dziedziniec ZUT-u stał się jednym wielkim piknikiem naukowym. Swoje stoiska zaprezentowały wydziały ZUT-u, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi, oraz powstające Centra Nauki z regionu: Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior ze Szczecinka, Lokalne Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” z Wałcza, oraz Centrum Popularyzujące Naukę ze Świdwina. Ciekawostki technologiczne zastosowane w wozach bojowych przedstawiła 12 Brygada Zmechanizowana oraz Państwowa Straż Pożarna. Mimo kapryśnej pogody odwiedziło nas kilka tysięcy osób, które miało okazję wziąć udział w ponad dwustu pokazach, wykładach, warsztatach i eksperymentach. To ogromny wysiłek i zaangażowanie ponad pięciuset osób z naszej uczelni, dzięki którym Europejska Noc Naukowców wpisała się w sposób znaczący w harmonogram najciekawszych wydarzeń kulturalno – naukowych naszego miasta i regionu. Pragniemy jako organizatorzy serdecznie Państwu podziękować za wspólne przedsięwzięcie licząc na dalszą współpracę.

zobacz film: www.youtube.com/watch

kanał YouTube: www.youtube.com/channel/UCb6MJnUWP2LIOKsjmhMIh4A

strona wydarzenia: nocnaukowcow.zut.edu.pl