Kalendarze 2018

Uprzejmie informujemy, że do dnia 09 czerwca 2017 r. przyjmujemy zamówienia na kalendarze na rok 2018. Formularz należy wypełnić i podpisany przez dysponenta środków potwierdzonych przez Kwesturę dostarczyć do Biura Promocji (Rektorat pok.225). Ostateczna kwota zostanie ustalona w wyniku postępowania przetargowego i nie będzie większa niż wskazana w formularzu.

Niedostarczenie formularza do Biura Promocji jest jednoznaczne z rezygnacją z zamówienia na kalendarze na rok 2018.