Kalendarze 2017

Uprzejmie informujemy, że do dnia 10 czerwca 2016r. przyjmujemy zamówienia na kalendarze na rok 2017. W załączeniu znajduje się formularz (DOC, 412 KB) , który należy wypełnić i podpisany przez dysponenta środków potwierdzonych przez Kwesturę dostarczyć do Biura Promocji (Rektorat pok.17). Ostateczna kwota zostanie ustalona w wyniku postępowania przetargowego i nie będzie większa niż wskazana w formularzu.

Niedostarczenie formularza do Biura Promocji jest jednoznaczne z rezygnacją z zamówienia na kalendarze na rok 2017.